icon

Na ovom odjeljku možete pratiti parametre vezane za temperaturu zraka. Vrijeme na kartama izraženo je u UTC vremenu stoga treba nadodati +1 h zimi i +2 h ljeti na prognozirani termin.


Temp. 2m – temperatura zraka na standardna 2 metra visine od tla.
Rel. vlažnost – relativna vlažnost zraka pokazuje koliko se vodene pare nalazi u zraku prema maksimalnoj količini koju bi zrak mogao sadržavati na istoj temperaturi.
Temp. 925 hPa – temperatura na plohi od 925 hPa (ovisno o tlaku najčešće se nalazi na oko 750 m.n.v.).
Temp. 850 hPa – temperatura na plohi od 850 hPa, koja se ovisno o tlaku zraka najčešće nalazi oko 1500 metara nadmorske visine. Parametar je važan za praćenje karakteristika nadolazećih zračnih masa.
Visina 0 °C – visina 0 °C u metrima.

Odgovore na često postavljena pitanja možete potražiti ovdje!

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja slobodno nam se obratite na modeli@istramet.hr