icon

Na ovom odjeljku možete pratiti osnovne i najčešće pregledavane meteorološke parametre. Vrijeme na kartama izraženo je u UTC vremenu stoga treba nadodati +1 h zimi i +2 h ljeti na prognozirani termin.


Temp. 2m – temperatura zraka na standardna 2 metra visine od tla.
Temp. 850 hPa – temperatura na plohi od 850 hPa, koja se ovisno o tlaku zraka najčešće nalazi oko 1500 metara nadmorske visine. Parametar je važan za praćenje karakteristika nadolazećih zračnih masa.
Naoblaka – pokrivenost neba naoblakom u postotcima (0-100 %).
Oborine 3 h – količina oborina (kiša+snijeg+tuča) u 3 sata.
Vjetar – smjer i prosječna brzina vjetra na standardnoj visini od 10 m od tla.
Tlak zraka – tlak zraka na razini mora (hPa).
Relativna vlažnost – relativna vlažnost zraka na 2 m visine izražena u postotcima.

Odgovore na često postavljena pitanja možete potražiti ovdje!

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja slobodno nam se obratite na modeli@istramet.hr