Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature (°C)
1 Platak 11.0
2 Jarbulišće 14.5
3 Brešca 15.0
4 Učka, Poklon 15.1
5 Pazin, DHMZ 15.5
6 Ponikve 15.6
7 Jurani 15.8
8 Černehi, Smještaj Ivančić 16.3
9 Čepić, Bio Adria 16.4
10 Livade 16.9
11 Žminj, Lukovica 17.7
12 Matulji 17.8
13 Grobnik 18.0
14 Bartići 18.0
15 Bičići, NIP Agencija 18.1
16 Belci 18.2
17 Košutići, Cangarela 18.4
18 Labin, Kazakape 18.5
19 Palud, ornitološki rezervat 18.5
20 Jurazini 18.6

Maksimalne temperature (°C)
1 Hreljin 28.3
2 Porer 24.7
3 Senj 24.1
4 Mali Lošinj 24.0
5 Rab 23.7
6 Peroj 23.5
7 Rt Kamenjak 23.4
8 Malinska 23.4
9 Cvitići 23.4
10 Medulin 23.3
11 Monte Kope 23.2
12 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 23.2
13 Rijeka, aerodrom 23.0
14 Vrh Martinšćice 23.0
15 Pula, Rojc 23.0
16 Tar 23.0
17 Novigrad, dvorana 23.0
18 Pula, Borik 22.9
19 Poreč, Lučka uprava 22.9
20 Opatija, DHMZ 22.8


Količine oborina (mm)
1 Jurani 0.0
2 Grobnik 0.0
3 Marčana, Pavini 0.0
4 Palud, ornitološki rezervat 0.0
5 Bičići, NIP Agencija 0.0
6 Lazi 0.0
7 Žužići, Villa Monika 0.0
8 Mekiši kod Vižinade 0.0
9 Špinovci, Agroturizam Tikel 0.0
10 Jurazini 0.0
11 Peroj, Portić 0.0
12 Poreč, Veleučilište 0.0
13 Falalelići 0.0
14 Draguzeti 0.0
15 Jarbulišće 0.0
16 Ročko Polje 0.0
17 Černehi, Smještaj Ivančić 0.0
18 Poreč, Lučka uprava 0.0
19 Montižana 0.0
20 Belci 0.0

Najjači vjetar (m/s)
1 Peroj, Portić 7.1
2 Poreč, Vranići 5.5
3 Poreč, Lučka uprava 4.7
4 Labin, Fortica 4.7
5 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 3.9
6 Žužići, Villa Monika 3.6
7 Novigrad, dvorana 3.6
8 Pula, Borik 3.5
9 Vrh Martinšćice 3.4
10 Labin, Ripenda Vicani 3.1
11 Umag, Lučka uprava 3.0
12 Draguzeti 2.9
13 Grožnjan, Biloslavi 2.8
14 Kukuljanovo 2.6
15 Falalelići 2.5
16 Musalež 2.5
17 Poreč, Veleučilište 2.4
18 Lazi 2.3
19 Njivice 2.2
20 Ročko Polje 2.2