Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Učka, Vojak 6.3
2 Brešca 8.1
3 Buzet, Sveti Ivan 8.8
4 Učka, tunel istok 8.9
5 Ponikve 9.4
6 Učka, Poklon 9.6
7 Čepić, Bio Adria 9.6
8 Umag, Gornji Picudo 9.8
9 Učka, tunel zapad 9.9
10 Matulji 10.4
11 Černehi, Smještaj Ivančić 10.5
12 Dajla 10.9
13 Jarbulišće 11.1
14 Žminj, Lukovica 11.4
15 Buzet, Goričica 11.4
16 Motovun, Casa Rossa 11.4
17 Umag, Nazorova 11.5
18 Žminj, Krničari 11.6
19 Livade 11.9
20 Hreljin 11.9

Maksimalne temperature
1 Poreč, Vranići 22.9
2 Dajla 22.6
3 Livade 22.2
4 Motovun, Casa Rossa 22.2
5 Crikvenica, Žimider 22.0
6 Umag, Gornji Picudo 21.4
7 Lazi 21.3
8 Rab 21.1
9 Cres 21.0
10 Brseč 21.0
11 Buzet, Sveti Ivan 20.9
12 Grožnjan, Biloslavi 20.8
13 Umag, Nazorova 20.8
14 Poreč, Veleučilište 20.8
15 Buje, Kršete 20.7
16 Crikvenica 20.7
17 Baška 20.6
18 Novigrad, Lučka uprava 20.6
19 Nova Vas 20.5
20 Krk, Lukobran 20.5


Količine oborina
1 Vodnjan 0.2
2 Rt Kamenjak 0.0
3 Kukuljanovo 0.0
4 Poreč, Vranići 0.0
5 Buzet, Sveti Ivan 0.0
6 Grožnjan, Biloslavi 0.0
7 Kanfanar 0.0
8 Krk 0.0
9 Labin, Kazakape 0.0
10 Pula, Borik 0.0
11 Umag, Nazorova 0.0
12 Livade 0.0
13 Flengi 0.0
14 Veli Mlun 0.0
15 Barbariga, Betiga 0.0
16 Brešca 0.0
17 Baška 0.0
18 Labin, Fortica 0.0
19 Matulji 0.0
20 Medulin 0.0

Najjači vjetar
1 Labin, Fortica 19.4
2 Pula, Stoja 2 10.7
3 Rogovići 10.4
4 Draguzeti 10.2
5 Umag, Rožac 9.7
6 Jurazini 9.7
7 Stari Pazin 9.4
8 Lazi 9.4
9 Poreč, Vranići 9.3
10 Pula, Veli Vrh 9.2
11 Medaki 9.2
12 Pula, Stoja 9.1
13 Ivoli 9.1
14 Baderna, Bonaci 9.1
15 Umag, Lučka uprava 8.9
16 Peroj 8.9
17 Žminj, Rudan 8.7
18 Jurani 8.7
19 Pula, Stancija Peličeti 8.5
20 Kanfanar 8.5