Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature (°C)
1 Njivice 2.0
2 Poljane 6.0
3 Poreč, Lučka uprava 7.1
4 Zambratija 8.0
5 Crikvenica, Žimider 9.0

Maksimalne temperature (°C)
1 Crikvenica, Žimider 17.0
2 Njivice 17.0
3 Poreč, Lučka uprava 16.3
4 Poljane 16.0
5 Zambratija 9.0


Količine oborina (mm)
1 Poreč, Lučka uprava 0.0

Najjači vjetar (m/s)
1 Poreč, Lučka uprava 5.3
2 Njivice 3.6
3 Poljane 0.6