Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Učka, Vojak 0.6
2 Učka, Poklon 3.9
3 Černehi, Smještaj Ivančić 5.2
4 Učka, tunel istok 6.1
5 Bržendi 6.6
6 Hreljin 6.6
7 Učka, tunel zapad 7.0
8 Stara Pošta 7.1
9 Kukuljanovo 7.1
10 Brešca 7.2
11 Falalelići 7.3
12 Jarbulišće 7.3
13 Žminj, Lukovica 7.3
14 Loznati 7.4
15 Žminj, Krničari 7.4
16 Anđeli, vijadukt 7.4
17 Ročko Polje 7.4
18 Žužići, agro 7.5
19 Rogovići 7.5
20 Jurani 7.6

Maksimalne temperature
1 Senj 12.7
2 Poreč, luka 12.1
3 Pula, Stoja 12.1
4 Porer 11.9
5 Baška 11.8
6 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 11.8
7 Peroj 11.8
8 Pula, Stoja 2 11.7
9 Pula, Rojc 11.7
10 Pula, Veli Vrh 11.6
11 Peroj, Portić 11.5
12 Medulin 11.5
13 Rab 11.5
14 Novigrad, Lučka uprava 11.5
15 Pomer, Funtana 11.4
16 Brijuni 11.4
17 Pula, Borik 11.3
18 Rt Kamenjak 11.3
19 Monte Kope 11.3
20 Crikvenica 11.2


Količine oborina
1 Ponikve 7.8
2 Crikvenica, Žimider 5.0
3 Selce 4.7
4 Mekiši kod Vižinade 4.3
5 Loznati 3.6
6 Krk 3.1
7 Špinovci, Agroturizam Tikel 2.8
8 Buje, Kršete 2.6
9 Višnjan 2.6
10 Umag, Gornji Picudo 2.6
11 Nova Vas 2.5
12 Poreč, Vranići 2.1
13 Dajla 2.0
14 Umag, Rožac 1.7
15 Brešca 1.6
16 Motovun, Casa Rossa 1.6
17 Černehi, Smještaj Ivančić 1.6
18 Livade 1.5
19 Umag, Nazorova 1.5
20 Žužići, Villa Monika 1.0

Najjači vjetar
1 Baška 15.2
2 Krk 13.9
3 Labin, Fortica 13.6
4 Pula, Stoja 2 10.9
5 Loznati 10.8
6 Hreljin 9.8
7 Medulin 9.1
8 Pula, Stoja 8.5
9 Stara Pošta 8.0
10 Ponikve 7.8
11 Vrh Martinščice 7.8
12 Pula, Veli Vrh 7.6
13 Černehi, Smještaj Ivančić 7.3
14 Lim, vijadukt 7.3
15 Pula, Stancija Peličeti 7.3
16 Umag, Lučka uprava 7.2
17 Selce 7.0
18 Jurazini 6.8
19 Žminj, Rudan 6.8
20 Umag, Nazorova 6.5