Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature (°C)
1 Brešca 3.1
2 Učka, tunel istok 3.6
3 Učka, Poklon 4.1
4 Pazin, Kolodvorska 5.1
5 Umag, Gornji Picudo 5.3
6 Matulji 5.9
7 Pazin, DHMZ 6.0
8 Černehi, Smještaj Ivančić 6.3
9 Ponikve 6.6
10 Agro Belci 6.8
11 Poljane 7.0
12 Umag, Rožac 7.2
13 Buje, Kršete 7.3
14 Buzet, Sveti Ivan 7.4
15 Livade 7.6
16 Motovun, Casa Rossa 7.8
17 Falalelići 8.0
18 Žužići, Villa Monika 8.1
19 Umag, Lučka uprava 8.2
20 Loznati 8.2

Maksimalne temperature (°C)
1 Rab 15.3
2 Čepić, Bio Adria 14.7
3 Crikvenica 14.5
4 Buzet, Sveti Ivan 13.8
5 Mali Lošinj 13.8
6 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 13.4
7 Baška 13.3
8 Buzet, Goričica 13.3
9 Porer 13.3
10 Medulin 13.2
11 Krk, Lukobran 13.0
12 Crikvenica, Žimider 13.0
13 Rijeka, aerodrom 13.0
14 Vrh Martinšćice 13.0
15 Pula, Rojc 13.0
16 Pula, Stoja 2 12.9
17 Rt Kamenjak 12.7
18 Umag, Lučka uprava 12.6
19 Pomer, Funtana 12.6
20 Peroj, Portić 12.5


Količine oborina (mm)
1 Jarbulišće 0.6
2 Brešca 0.5
3 Kukuljanovo 0.2
4 Vodnjan, jug 0.0
5 Umag, Gornji Picudo 0.0
6 Marčana 0.0
7 Vrh Martinšćice 0.0
8 Ponikve 0.0
9 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 0.0
10 Kanfanar, Okreti 0.0
11 Grobnik 0.0
12 Pula, Stoja 2 0.0
13 Loznati 0.0
14 Ročko Polje 0.0
15 Žužići, Villa Monika 0.0
16 Rovinjsko Selo, Velebić 0.0
17 Lazi 0.0
18 Jurani 0.0
19 Marčana, Pavini 0.0
20 Palud, ornitološki rezervat 0.0

Najjači vjetar (m/s)
1 Labin, Ripenda Vicani 50.5
2 Labin, Fortica 21.7
3 Grobnik 19.3
4 Ročko Polje 17.0
5 Pula, Stoja 2 15.4
6 Baška 14.3
7 Jurani 13.3
8 Draguzeti 12.9
9 Hreljin 12.8
10 Černehi, Smještaj Ivančić 12.3
11 Kukuljanovo 11.8
12 Kanfanar, Okreti 11.8
13 Jurazini 11.8
14 Krk 11.8
15 Peroj, Portić 11.4
16 Jarbulišće 11.1
17 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 10.3
18 Krk, Lukobran 10.3
19 Pomer, Funtana 10.3
20 Barbariga, Betiga 10.3