Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature (°C)
1 Buzet, Sveti Ivan -3.6
2 Učka, Poklon -3.2
3 Jarbulišće -3.2
4 Brešca -3.1
5 Medaki -2.6
6 Černehi, Smještaj Ivančić -2.6
7 Pazin, Kolodvorska -2.4
8 Agro Tinjan -2.0
9 Agro Žužići -1.9
10 Žminj, Lukovica -1.6
11 Hreljin -1.3
12 Peroj, Portić -1.3
13 Flengi -0.8
14 Pazin, DHMZ -0.7
15 Podmeja, OPG Dušić -0.6
16 Kanfanar -0.5
17 Vodnjan, sjever -0.5
18 Žužići, Villa Monika -0.4
19 Barbariga, Betiga -0.2
20 Draguzeti -0.2

Maksimalne temperature (°C)
1 Pomer, Funtana 8.3
2 Peroj, Portić 8.2
3 Novigrad, Lučka uprava 8.1
4 Vrh Martinšćice 8.0
5 Rt Kamenjak 7.9
6 Poreč, Vranići 7.8
7 Brijuni 7.8
8 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 7.8
9 Pula, Veli Vrh 7.8
10 Agro Tinjan 7.7
11 Pula, Borik 7.6
12 Peroj 7.6
13 Selce 7.6
14 Porer 7.5
15 Medulin 7.4
16 Dajla 7.4
17 Krk 7.3
18 Krk, Lukobran 7.3
19 Fažana 7.2
20 Barbariga, Betiga 7.2


Količine oborina (mm)
1 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 0.0
2 Kanfanar, Okreti 0.0
3 Vodnjan, jug 0.0
4 Umag, Gornji Picudo 0.0
5 Vodnjan, sjever 0.0
6 Falalelići 0.0
7 Draguzeti 0.0
8 Jarbulišće 0.0
9 Ročko Polje 0.0
10 Žužići, Villa Monika 0.0
11 Rovinjsko Selo, Velebić 0.0
12 Jurani 0.0
13 Podmeja, OPG Dušić 0.0
14 Agro Žužići 0.0
15 Motovun, Casa Rossa 0.0
16 Peroj, Portić 0.0
17 Marčana 0.0
18 Vrh Martinšćice 0.0
19 Ponikve 0.0
20 Pula, Stoja 2 0.0

Najjači vjetar (m/s)
1 Draguzeti 14.2
2 Pula, Stoja 2 13.4
3 Grožnjan, Biloslavi 12.0
4 Učka, Poklon 11.6
5 Baška 11.6
6 Pula, Veli Vrh 11.4
7 Vodnjan, jug 10.4
8 Jurani 10.4
9 Livade 10.3
10 Agro Žužići 10.0
11 Novigrad, Lučka uprava 9.4
12 Černehi, Smještaj Ivančić 9.2
13 Peroj 8.9
14 Marčana 8.8
15 Žužići, Villa Monika 8.6
16 Medulin 8.5
17 Baderna, Bonaci 8.3
18 Ročko Polje 8.2
19 Umag, Lučka uprava 8.1
20 Selce 8.0