Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature (°C)
1 Učka, Poklon 13.1
2 Jarbulišće 13.1
3 Pazin, Kolodvorska 13.4
4 Černehi, Smještaj Ivančić 13.4
5 Žužići, Villa Monika 13.4
6 Žminj, Lukovica 13.8
7 Pazin, DHMZ 14.0
8 Čepić, Bio Adria 14.7
9 Brešca 14.8
10 Jurani 14.9
11 Učka, tunel istok 15.1
12 Baderna, Bonaci 15.1
13 Medaki 15.3
14 Buzet, Goričica 15.4
15 Palud, ornitološki rezervat 15.4
16 Bičići, NIP Agencija 15.4
17 Umag, Gornji Picudo 15.6
18 Ročko Polje 15.6
19 Ponikve 15.7
20 Lazi 15.8

Maksimalne temperature (°C)
1 Zambratija 32.0
2 Crikvenica, Žimider 32.0
3 Palud, ornitološki rezervat 31.4
4 Brseč 31.0
5 Peroj, Portić 30.5
6 Baderna, Bonaci 30.4
7 Pomer, Funtana 30.4
8 Poreč, Vranići 30.2
9 Marčana 30.1
10 Buje, Kršete 30.0
11 Poreč, Veleučilište 30.0
12 Medulin 29.9
13 Senj 29.8
14 Mali Lošinj 29.8
15 Rt Kamenjak 29.7
16 Pula, Stoja 2 29.6
17 Krk 29.5
18 Grožnjan, Biloslavi 29.4
19 Labin, Ripenda Vicani 29.4
20 Bičići, NIP Agencija 29.3


Količine oborina (mm)
1 Pazin, Kolodvorska 27.6
2 Jurani 19.2
3 Pomer, Funtana 12.4
4 Agro Belci 8.3
5 Jarbulišće 6.7
6 Crikvenica, Žimider 4.8
7 Žminj, Lukovica 4.6
8 Černehi, Smještaj Ivančić 3.7
9 Marčana, Pavini 2.6
10 Labin, Kazakape 2.6
11 Falalelići 2.5
12 Jurazini 2.1
13 Labin, Fortica 2.0
14 Labin, Ripenda Vicani 1.5
15 Brešca 0.5
16 Špinovci, Agroturizam Tikel 0.3
17 Grobnik 0.2
18 Poreč, Lučka uprava 0.0
19 Umag, Gornji Picudo 0.0
20 Vodnjan, jug 0.0

Najjači vjetar (m/s)
1 Medulin 13.0
2 Hreljin 11.3
3 Peroj, Portić 10.5
4 Medaki 10.5
5 Labin, Fortica 10.3
6 Vrh Martinšćice 10.1
7 Baška 9.4
8 Grobnik 8.7
9 Špinovci, Agroturizam Tikel 8.3
10 Baderna, Bonaci 8.2
11 Kukuljanovo 8.2
12 Krk 8.1
13 Marčana, Pavini 7.8
14 Brešca 7.8
15 Pomer, Funtana 7.7
16 Pula, Stancija Peličeti 7.6
17 Krk, Lukobran 7.5
18 Kanfanar, Okreti 7.5
19 Jarbulišće 7.4
20 Pula, Stoja 2 7.3