Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Učka, Vojak 8.5
2 Učka, Poklon 10.3
3 Buzet, Sveti Ivan 11.2
4 Učka, tunel istok 11.3
5 Livade 11.4
6 Čepić, Bio Adria 11.4
7 Brešca 12.7
8 Černehi, Smještaj Ivančić 13.1
9 Buzet, Goričica 13.3
10 Motovun, Casa Rossa 14.1
11 Labin, Kazakape 14.4
12 Mekiši kod Vižinade 14.5
13 Lazi 14.5
14 Zamask 14.6
15 Pula, Stancija Peličeti 14.6
16 Marčana 14.8
17 Žužići, Villa Monika 14.8
18 Špinovci, Agroturizam Tikel 14.9
19 Poljane 15.0
20 Pula, aerodrom 15.0

Maksimalne temperature
1 Poreč, Vranići 25.1
2 Rovinjsko Selo, Velebić 24.5
3 Brijuni 23.9
4 Grožnjan, Biloslavi 23.5
5 Rab 23.5
6 Senj 23.3
7 Umag, Gornji Picudo 23.3
8 Umag, Nazorova 23.2
9 Lazi 23.2
10 Buzet, Sveti Ivan 23.1
11 Barbariga, Betiga 23.1
12 Cres 23.0
13 Malinska 23.0
14 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 23.0
15 Crikvenica, Žimider 23.0
16 Rijeka, aerodrom 23.0
17 Dajla 22.9
18 Livade 22.8
19 Pula, Stancija Peličeti 22.8
20 Mali Lošinj 22.8


Količine oborina
1 Poljane 1.3
2 Falalelići 0.5
3 Špinovci, Agroturizam Tikel 0.5
4 Žužići, Villa Monika 0.5
5 Mekiši kod Vižinade 0.5
6 Kanfanar, Okreti 0.5
7 Matulji 0.5
8 Pazin, Kolodvorska 0.4
9 Poreč, luka 0.3
10 Peroj 0.2
11 Crikvenica, Žimider 0.1
12 Umag, Gornji Picudo 0.0
13 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 0.0
14 Pula, Stoja 0.0
15 Marčana 0.0
16 Motovun, Casa Rossa 0.0
17 Poreč, Veleučilište 0.0
18 Draguzeti 0.0
19 Jarbulišće 0.0
20 Ročko Polje 0.0

Najjači vjetar
1 Labin, Fortica 12.8
2 Draguzeti 11.4
3 Pula, Stoja 2 9.7
4 Brijuni 9.7
5 Poreč, Vranići 9.3
6 Pula, Stoja 9.0
7 Ponikve 8.9
8 Jurazini 8.8
9 Baderna, Bonaci 8.6
10 Veli Mlun 8.5
11 Pula, Borik 8.4
12 Medaki 8.3
13 Buje, Kršete 8.2
14 Umag, Nazorova 8.2
15 Podmeja, OPG Dušić 8.2
16 Žužići, Villa Monika 8.2
17 Žminj, Rudan 8.1
18 Ročko Polje 8.0
19 Jurani 8.0
20 Krk, Lukobran 7.8