Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature (°C)
1 Učka, Poklon 6.6
2 Černehi, Smještaj Ivančić 7.6
3 Učka, tunel istok 9.4
4 Grožnjan, Biloslavi 9.6
5 Žužići, Villa Monika 9.6
6 Mekiši kod Vižinade 9.8
7 Pazin, Kolodvorska 10.0
8 Agro Žužići 10.0
9 Agro Tinjan 10.0
10 Brešca 10.1
11 Draguzeti 10.1
12 Medaki 10.2
13 Pazin, DHMZ 10.2
14 Podmeja, OPG Dušić 10.3
15 Jurazini 10.4
16 Rovinjsko Selo, Velebić 10.4
17 Labin, Ripenda Vicani 10.5
18 Labin, Fortica 10.6
19 Višnjan 10.6
20 Hreljin 10.6

Maksimalne temperature (°C)
1 Mošćenička Draga 22.1
2 Pomer, Funtana 19.6
3 Rt Kamenjak 19.3
4 Krk, Lukobran 19.1
5 Baška 18.9
6 Medulin 18.8
7 Mali Lošinj 18.6
8 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 18.4
9 Barbariga, Betiga 18.3
10 Crikvenica 18.3
11 Pula, Stoja 2 18.2
12 Poreč, Vranići 18.1
13 Peroj, Portić 18.1
14 Porer 18.0
15 Brijuni 17.9
16 Poreč, Veleučilište 17.9
17 Podmeja, OPG Dušić 17.8
18 Flengi 17.7
19 Agro Tinjan 17.7
20 Rab 17.6


Količine oborina (mm)
1 Falalelići 31.8
2 Jarbulišće 30.6
3 Učka, tunel istok 27.0
4 Umag, Rožac 25.9
5 Brešca 24.3
6 Umag, Nazorova 22.2
7 Vodnjan 19.2
8 Poreč, Veleučilište 18.7
9 Vodnjan, jug 18.6
10 Marčana 16.6
11 Umag, Gornji Picudo 15.1
12 Ponikve 14.2
13 Grobnik 13.7
14 Buje, Kršete 13.5
15 Labin, Kazakape 13.0
16 Labin, Fortica 12.6
17 Černehi, Smještaj Ivančić 12.5
18 Matulji 12.4
19 Pazin, Kolodvorska 12.4
20 Novigrad, Lučka uprava 12.4

Najjači vjetar (m/s)
1 Labin, Fortica 27.2
2 Novigrad, Lučka uprava 24.2
3 Grobnik 21.3
4 Umag, Lučka uprava 21.0
5 Ročko Polje 19.6
6 Kukuljanovo 19.0
7 Poreč, luka 17.6
8 Draguzeti 17.2
9 Pula, Stoja 2 17.2
10 Krk, Lukobran 16.4
11 Vrh Martinšćice 15.7
12 Grožnjan, Biloslavi 15.4
13 Černehi, Smještaj Ivančić 14.9
14 Rt Kamenjak 14.5
15 Krk 14.4
16 Vodnjan, jug 14.3
17 Baška 13.9
18 Buje, Kršete 13.7
19 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 13.6
20 Umag, Nazorova 13.5