Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Bale -4.0
2 Žminj, Krničari -2.9
3 Medaki -2.7
4 Ivoli -2.6
5 Čepić, Bio Adria -2.2
6 Buzet, Sveti Ivan -2.1
7 Umag, Gornji Picudo -1.6
8 Pazin, Kolodvorska -1.4
9 Stara Pošta -1.2
10 Buzet, Goričica -1.1
11 Brešca -1.1
12 Buje, Kršete -1.1
13 Pula, aerodrom -1.0
14 Pazin, DHMZ -0.9
15 Baderna, Bonaci -0.7
16 Jarbulišće -0.7
17 Žminj, Lukovica -0.6
18 Ponikve -0.4
19 Žužići, agro -0.2
20 Nova Vas -0.2

Maksimalne temperature
1 Marčana 18.9
2 Labin, Kazakape 18.4
3 Ponikve 17.9
4 Krk 17.8
5 Jarbulišće 17.8
6 Žužići, Villa Monika 17.6
7 Jurazini 17.6
8 Ivoli 17.5
9 Kanfanar, Okreti 17.5
10 Jurani 17.4
11 Žužići, agro 17.3
12 Baška 17.3
13 Ročko Polje 17.3
14 Stara Pošta 17.3
15 Pazin, Kolodvorska 17.2
16 Žminj, Rudan 17.0
17 Žminj, Krničari 16.7
18 Poljane 16.7
19 Rakalj 16.6
20 Lupoglav 16.5


Količine oborina
1 Buzet, Sveti Ivan 0.0
2 Ponikve 0.0
3 Bržendi 0.0
4 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 0.0
5 Peroj, Portić 0.0
6 Livade 0.0
7 Lupoglav 0.0
8 Veli Mlun 0.0
9 Vrh Martinščice 0.0
10 Pazin, Kolodvorska 0.0
11 Ivoli 0.0
12 Jurazini 0.0
13 Flengi 0.0
14 Buje, Kršete 0.0
15 Krk 0.0
16 Rt Kamenjak 0.0
17 Pula, Borik 0.0
18 Hreljin 0.0
19 Špinovci, Agroturizam Tikel 0.0
20 Rovinjsko Selo, Velebić 0.0

Najjači vjetar
1 Ročko Polje 13.5
2 Hreljin 9.8
3 Krk 9.5
4 Černehi, Smještaj Ivančić 9.1
5 Dajla 9.0
6 Pula, Stoja 2 8.8
7 Jurani 8.8
8 Jarbulišće 8.7
9 Stara Pošta 8.4
10 Labin, Fortica 8.3
11 Kukuljanovo 8.2
12 Marčana 8.1
13 Žminj, Rudan 7.4
14 Učka, Poklon 7.4
15 Umag, Lučka uprava 7.2
16 Medulin 7.1
17 Umag, Rožac 6.9
18 Pula, Veli Vrh 6.7
19 Pula, Stoja 6.5
20 Bale 6.2