Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature (°C)
1 Buzet, Sveti Ivan -1.3
2 Palud, ornitološki rezervat -1.1
3 Pazin, Kolodvorska -0.3
4 Pazin, DHMZ -0.2
5 Livade -0.1
6 Čepić, Bio Adria -0.1
7 Ponikve 0.7
8 Brešca 0.8
9 Buzet, Goričica 0.9
10 Peroj, Portić 0.9
11 Pula, aerodrom 1.0
12 Pomer, Funtana 1.1
13 Umag, Gornji Picudo 1.5
14 Medaki 1.8
15 Pula, Rojc 2.0
16 Umag, Nazorova 2.6
17 Žminj, Lukovica 2.6
18 Pula, Stancija Peličeti 2.7
19 Baderna, Bonaci 2.8
20 Jarbulišće 2.8

Maksimalne temperature (°C)
1 Buje, Kršete 20.9
2 Novigrad, Lučka uprava 20.6
3 Poreč, Vranići 20.5
4 Umag, Gornji Picudo 20.1
5 Palud, ornitološki rezervat 19.4
6 Umag, Nazorova 19.3
7 Baderna, Bonaci 19.3
8 Umag, Rožac 19.2
9 Poreč, Veleučilište 19.1
10 Livade 18.5
11 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 18.5
12 Višnjan 18.3
13 Umag, Lučka uprava 18.3
14 Rab 18.3
15 Buzet, Sveti Ivan 18.1
16 Buzet, Goričica 18.1
17 Lazi 18.1
18 Grožnjan, Biloslavi 17.9
19 Brijuni 17.8
20 Špinovci, Agroturizam Tikel 17.8


Količine oborina (mm)
1 Matulji 0.6
2 Crikvenica, Žimider 0.6
3 Ponikve 0.3
4 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 0.0
5 Kanfanar, Okreti 0.0
6 Vodnjan, jug 0.0
7 Umag, Gornji Picudo 0.0
8 Marčana 0.0
9 Vrh Martinšćice 0.0
10 Mekiši kod Vižinade 0.0
11 Jarbulišće 0.0
12 Ročko Polje 0.0
13 Žužići, Villa Monika 0.0
14 Rovinjsko Selo, Velebić 0.0
15 Lazi 0.0
16 Jurani 0.0
17 Marčana, Pavini 0.0
18 Palud, ornitološki rezervat 0.0
19 Draguzeti 0.0
20 Falalelići 0.0

Najjači vjetar (m/s)
1 Labin, Fortica 24.4
2 Ročko Polje 23.6
3 Hreljin 18.0
4 Baška 16.5
5 Kanfanar, Okreti 16.3
6 Krk 16.0
7 Peroj, Portić 16.0
8 Krk, Lukobran 15.8
9 Draguzeti 15.7
10 Pula, Stoja 2 15.2
11 Umag, Lučka uprava 14.3
12 Medaki 13.6
13 Medulin 13.5
14 Pomer, Funtana 13.4
15 Pula, Borik 13.3
16 Jurani 13.2
17 Marčana, Pavini 13.2
18 Vodnjan 13.0
19 Rovinjsko Selo, Velebić 12.8
20 Ponikve 12.8