Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature (°C)
1 Brešca -2.1
2 Platak -2.0
3 Pazin, DHMZ -0.7
4 Agro Tinjan -0.6
5 Ponikve -0.4
6 Učka, Poklon -0.2
7 Grobnik 0.0
8 Čepić, Bio Adria 0.2
9 Černehi, Smještaj Ivančić 0.3
10 Žminj, Lukovica 0.4
11 Košutići, Cangarela 0.8
12 Belci 0.9
13 Kaštel 1.0
14 Jarbulišće 1.1
15 Žužići, Villa Monika 1.4
16 Livade 1.5
17 Jurani 1.5
18 Palud, ornitološki rezervat 1.5
19 Bičići, NIP Agencija 1.5
20 Mekiši kod Vižinade 1.7

Maksimalne temperature (°C)
1 Mali Lošinj 11.3
2 Krk, Lukobran 10.9
3 Senj 10.7
4 Porer 10.7
5 Baška 10.5
6 Palud, ornitološki rezervat 10.1
7 Rt Kamenjak 9.9
8 Krk 9.9
9 Medulin 9.9
10 Pula, Stoja 2 9.9
11 Ponikve 9.7
12 Malinska 9.6
13 Monte Kope 9.5
14 Pomer, Funtana 9.5
15 Peroj, Portić 9.4
16 Premantura, Bibanet 9.4
17 Rab 9.3
18 Peroj 9.1
19 Cres 9.0
20 Njivice 9.0


Količine oborina (mm)
1 Ponikve 20.0
2 Krk, Lukobran 14.7
3 Krk 14.5
4 Crikvenica, Žimider 10.7
5 Černehi, Smještaj Ivančić 6.8
6 Baška 5.6
7 Bartići 4.6
8 Grobnik 4.1
9 Labin, Fortica 3.5
10 Kukuljanovo 3.4
11 Barban 3.1
12 Marčana, Pavini 3.1
13 Platak 3.0
14 Brešca 2.6
15 Matulji 2.6
16 Bičići, NIP Agencija 2.6
17 Kokuletovica 2.5
18 Falalelići 2.5
19 Štinjan 2.3
20 Marčana 2.1

Najjači vjetar (m/s)
1 Žužići, Villa Monika 44.6
2 Krk, Lukobran 11.4
3 Krk 11.2
4 Labin, Fortica 10.6
5 Platak 10.4
6 Pula, Borik 9.3
7 Učka, Poklon 9.1
8 Baška 8.9
9 Pula, Stoja 2 8.2
10 Ponikve 7.5
11 Draguzeti 6.9
12 Marčana, Pavini 6.2
13 Jurani 6.1
14 Poreč, Lučka uprava 6.1
15 Jarbulišće 5.4
16 Premantura, Bibanet 5.2
17 Hreljin 5.1
18 Marčana 4.9
19 Černehi, Smještaj Ivančić 4.8
20 Poreč, Vranići 4.7