Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Učka, Vojak 9.8
2 Učka, Poklon 12.3
3 Ivoli 14.3
4 Jarbulišće 14.3
5 Bale 14.4
6 Žužići, agro 14.5
7 Buzet, Sveti Ivan 14.7
8 Pazin, Kolodvorska 14.8
9 Učka, tunel zapad 14.8
10 Učka, tunel istok 14.9
11 Žužići, Villa Monika 15.1
12 Pazin, DHMZ 15.3
13 Brešca 15.4
14 Jurani 15.4
15 Černehi, Smještaj Ivančić 15.5
16 Žminj, Lukovica 15.6
17 Buzet, Goričica 15.6
18 Pula, aerodrom 16.0
19 Čepić, Bio Adria 16.0
20 Falalelići 16.0

Maksimalne temperature
1 Rovinjsko Selo, Velebić 33.8
2 Crikvenica, Žimider 33.0
3 Poreč, Vranići 32.8
4 Livade 32.4
5 Pomer, Funtana 32.2
6 Motovun, Casa Rossa 32.1
7 Zambratija 32.0
8 Selce 31.7
9 Buzet, Sveti Ivan 31.6
10 Grožnjan, Biloslavi 31.6
11 Brijuni 31.6
12 Kanfanar 31.4
13 Krk 31.4
14 Peroj, Portić 31.3
15 Poreč, Veleučilište 31.3
16 Lazi 31.3
17 Marčana 31.2
18 Cres 31.0
19 Podmeja, OPG Dušić 30.9
20 Flengi 30.8


Količine oborina
1 Učka, tunel zapad 30.6
2 Učka, tunel istok 25.9
3 Falalelići 22.4
4 Matulji 11.9
5 Brešca 10.9
6 Labin, Kazakape 5.7
7 Mošćenička Draga 5.6
8 Labin, Fortica 4.3
9 Buzet, Sveti Ivan 2.1
10 Černehi, Smještaj Ivančić 2.0
11 Labin, Ripenda Vicani 1.5
12 Jurazini 1.5
13 Kukuljanovo 1.2
14 Rt Kamenjak 0.0
15 Poreč, Vranići 0.0
16 Grožnjan, Biloslavi 0.0
17 Kanfanar 0.0
18 Krk 0.0
19 Pula, Borik 0.0
20 Umag, Nazorova 0.0

Najjači vjetar
1 Mošćenička Draga 13.0
2 Podmeja, OPG Dušić 13.0
3 Veli Mlun 10.0
4 Umag, Rožac 9.2
5 Vrh Martinšćice 9.0
6 Krk, Lukobran 8.9
7 Pula, Stoja 8.2
8 Ivoli 8.1
9 Jurani 7.8
10 Krk 7.8
11 Medaki 7.8
12 Labin, Fortica 7.8
13 Ponikve 7.5
14 Vodnjan, jug 7.5
15 Žminj, Rudan 7.3
16 Bale 7.3
17 Pula, Stoja 2 7.2
18 Kukuljanovo 7.2
19 Draguzeti 6.8
20 Poreč, Vranići 6.8