Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Učka, Vojak 14.4
2 Pazin, Kolodvorska 15.6
3 Jarbulišće 15.6
4 Brešca 15.9
5 Buzet, Sveti Ivan 16.1
6 Pazin, DHMZ 16.4
7 Učka, tunel istok 16.6
8 Jurani 16.7
9 Buzet, Goričica 17.1
10 Žužići, agro 17.1
11 Livade 17.3
12 Učka, Poklon 17.6
13 Umag, Gornji Picudo 17.6
14 Ponikve 18.1
15 Žužići, Villa Monika 18.1
16 Stari Pazin 18.8
17 Ročko Polje 18.8
18 Čepić, Bio Adria 19.0
19 Černehi, Smještaj Ivančić 19.0
20 Dajla 19.1

Maksimalne temperature
1 Peroj, Portić 32.0
2 Pula, Stancija Peličeti 31.6
3 Poreč, Vranići 31.5
4 Pula, Borik 31.5
5 Buzet, Sveti Ivan 31.4
6 Pomer, Funtana 31.4
7 Pula, Veli Vrh 31.3
8 Umag, Lučka uprava 31.2
9 Pula, Stoja 31.2
10 Crikvenica, Žimider 31.0
11 Baderna, Bonaci 30.9
12 Umag, Gornji Picudo 30.9
13 Poreč, Veleučilište 30.9
14 Labin, Kazakape 30.6
15 Brijuni 30.6
16 Krk 30.4
17 Rt Kamenjak 30.3
18 Višnjan 30.3
19 Medaki 30.3
20 Buzet, Goričica 30.3


Količine oborina
1 Učka, tunel zapad 173.0
2 Mošćenička Draga 3.8
3 Ivoli 0.0
4 Pula, Stoja 0.0
5 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 0.0
6 Draguzeti 0.0
7 Kanfanar, Okreti 0.0
8 Žužići, agro 0.0
9 Umag, Gornji Picudo 0.0
10 Peroj, Portić 0.0
11 Motovun, Casa Rossa 0.0
12 Poreč, Veleučilište 0.0
13 Falalelići 0.0
14 Jarbulišće 0.0
15 Ročko Polje 0.0
16 Žužići, Villa Monika 0.0
17 Rovinjsko Selo, Velebić 0.0
18 Lazi 0.0
19 Jurazini 0.0
20 Špinovci, Agroturizam Tikel 0.0

Najjači vjetar
1 Labin, Fortica 12.5
2 Baška 11.2
3 Hreljin 9.3
4 Krk, Lukobran 9.2
5 Draguzeti 8.8
6 Jurani 8.0
7 Černehi, Smještaj Ivančić 7.9
8 Pula, Veli Vrh 7.6
9 Pula, Stoja 2 7.2
10 Pula, Stoja 7.0
11 Žminj, Rudan 6.9
12 Ponikve 6.9
13 Vrh Martinšćice 6.7
14 Jurazini 6.7
15 Medaki 6.5
16 Selce 6.0
17 Medulin 5.9
18 Peroj 5.8
19 Rovinjsko Selo, Velebić 5.5
20 Učka, Poklon 5.3