Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature (°C)
1 Platak 14.0
2 Černehi, Smještaj Ivančić 15.5
3 Kaštel 17.0
4 Jarbulišće 17.1
5 Jurani 17.4
6 Ročko Polje 17.5
7 Belci 17.6
8 Pazin, Rašanova 17.6
9 Mekiši kod Vižinade 17.7
10 Žminj, Lukovica 17.8
11 Žužići, Villa Monika 17.9
12 Poljane 18.0
13 Dajla 18.0
14 Tar 18.0
15 Rijeka, Drenova 18.0
16 Krnica 18.0
17 Bičići, NIP Agencija 18.1
18 Špinovci, Agroturizam Tikel 18.2
19 Košutići, Cangarela 18.6
20 Labin, Kazakape 18.7

Maksimalne temperature (°C)
1 Cres 25.0
2 Porer 25.0
3 Medulin 24.9
4 Poreč, Lučka uprava 24.8
5 Poreč, Marina 24.7
6 Baška 24.6
7 Peroj 24.5
8 Pomer, Funtana 24.5
9 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 24.4
10 Peroj, Portić 24.3
11 Umag, Rožac 24.1
12 Pula, Rojc 24.0
13 Štinjan 24.0
14 Novigrad, dvorana 24.0
15 Susak 24.0
16 Umag, centar 24.0
17 Brijuni 23.9
18 Krk, Lukobran 23.8
19 Senj 23.6
20 Pula, Borik 23.5


Količine oborina (mm)
1 Palud, ornitološki rezervat 1.6
2 Loznati 1.0
3 Brijuni 1.0
4 Peroj 0.8
5 Belci 0.5
6 Bičići, NIP Agencija 0.5
7 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 0.5
8 Mekiši kod Vižinade 0.5
9 Tar 0.0
10 Košutići, Cangarela 0.0
11 Poreč, Lučka uprava 0.0
12 Brzac 0.0
13 Falalelići 0.0
14 Grobnik 0.0
15 Kaštel 0.0
16 Trst, Industrijska zona 0.0
17 Krnica 0.0
18 Poreč, Marina 0.0
19 Umag, reciklažno dvorište 0.0
20 Raša, Rakonek 0.0

Najjači vjetar (m/s)
1 Krk, Lukobran 12.8
2 Labin, Fortica 11.9
3 Baška 10.7
4 Barban 9.7
5 Umag, centar 8.7
6 Loznati 8.7
7 Peroj, Portić 7.8
8 Grobnik 7.3
9 Medulin 7.2
10 Umag, reciklažno dvorište 7.2
11 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 6.9
12 Cres 6.7
13 Kukuljanovo 6.2
14 Pula, Borik 5.8
15 Belci 5.6
16 Falalelići 5.6
17 Žužići, Villa Monika 5.3
18 Susak 5.0
19 Novigrad, dvorana 5.0
20 Grožnjan, Biloslavi 4.8