Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Brešca 0.7
2 Učka, Vojak 1.5
3 Žužići, Villa Monika 2.2
4 Vodnjan, sjever 2.4
5 Ponikve 2.4
6 Medaki 2.6
7 Žminj, Lukovica 3.1
8 Labin, Kazakape 3.3
9 Čepić, Bio Adria 3.3
10 Jarbulišće 3.3
11 Učka, tunel istok 3.4
12 Učka, Poklon 3.5
13 Baderna, Bonaci 3.6
14 Pazin, DHMZ 3.7
15 Barbariga, Betiga 3.9
16 Pazin, Kolodvorska 3.9
17 Černehi, Smještaj Ivančić 3.9
18 Kanfanar, Okreti 4.0
19 Pula, Rojc 4.0
20 Pula, Stancija Peličeti 4.3

Maksimalne temperature
1 Porer 11.9
2 Rab 10.5
3 Mali Lošinj 10.5
4 Rt Kamenjak 10.2
5 Vrh Martinšćice 10.0
6 Baška 9.5
7 Senj 9.5
8 Pula, Stoja 2 9.5
9 Rijeka, Kozala 9.0
10 Monte Kope 8.9
11 Krk, Lukobran 8.8
12 Opatija, DHMZ 8.8
13 Poreč, luka 8.7
14 Krk 8.4
15 Pula, Borik 8.4
16 Selce 8.4
17 Malinska 8.3
18 Loznati 8.3
19 Fažana 8.1
20 Labin, Ripenda Vicani 8.1


Količine oborina
1 Draguzeti 0.5
2 Labin, Ripenda Vicani 0.5
3 Pula, Stoja 0.0
4 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 0.0
5 Pula, Stoja 2 0.0
6 Kanfanar, Okreti 0.0
7 Vodnjan, jug 0.0
8 Umag, Gornji Picudo 0.0
9 Vodnjan, sjever 0.0
10 Motovun, Casa Rossa 0.0
11 Poreč, Veleučilište 0.0
12 Falalelići 0.0
13 Jarbulišće 0.0
14 Ročko Polje 0.0
15 Žužići, Villa Monika 0.0
16 Rovinjsko Selo, Velebić 0.0
17 Lazi 0.0
18 Peroj, Portić 0.0
19 Jurazini 0.0
20 Špinovci, Agroturizam Tikel 0.0

Najjači vjetar
1 Poreč, luka 4.5
2 Grožnjan, Biloslavi 4.1
3 Umag, Lučka uprava 3.5
4 Poreč, Vranići 3.3
5 Krk, Lukobran 3.3
6 Veli Mlun 3.1
7 Pula, Borik 3.1
8 Motovun, Casa Rossa 3.1
9 Vodnjan, jug 3.0
10 Novigrad, Lučka uprava 3.0
11 Barbariga, Betiga 2.8
12 Peroj, Portić 2.7
13 Draguzeti 2.7
14 Buje, Kršete 2.6
15 Pula, Stoja 2.6
16 Krk 2.4
17 Dajla 2.2
18 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 2.2
19 Peroj 2.2
20 Marčana 2.2