Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature (°C)
1 Platak -9.0
2 Čepić, Bio Adria -5.2
3 Pazin, DHMZ -4.8
4 Brešca -4.4
5 Jarbulišće -4.1
6 Livade -3.9
7 Ponikve -3.0
8 Žminj, Lukovica -2.6
9 Labin, Kazakape -1.6
10 Jurani -1.4
11 Palud, ornitološki rezervat -1.4
12 Kukuljanovo -1.3
13 Pula, aerodrom -1.0
14 Bičići, NIP Agencija -0.8
15 Ročko Polje -0.2
16 Černehi, Smještaj Ivančić -0.1
17 Cres 0.0
18 Bartići 0.0
19 Matulji 0.1
20 Pomer, Funtana 0.2

Maksimalne temperature (°C)
1 Porer 9.9
2 Susak 9.0
3 Rt Kamenjak 7.8
4 Mali Lošinj 7.7
5 Pula, Borik 7.0
6 Brzac 7.0
7 Monte Kope 6.9
8 Rab 6.8
9 Senj 6.8
10 Peroj 6.7
11 Rijeka, aerodrom 6.0
12 Vrh Martinšćice 6.0
13 Rijeka, Kozala 5.9
14 Labin, Fortica 5.8
15 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 5.5
16 Draguzeti 5.4
17 Loznati 5.3
18 Grožnjan, Biloslavi 5.0
19 Falalelići 5.0
20 Jadranovo 5.0


Količine oborina (mm)
1 Peroj, Portić 0.0
2 Poreč, Lučka uprava 0.0
3 Poreč, Veleučilište 0.0
4 Falalelići 0.0
5 Draguzeti 0.0
6 Ročko Polje 0.0
7 Lazi 0.0
8 Jurani 0.0
9 Marčana, Pavini 0.0
10 Palud, ornitološki rezervat 0.0
11 Bičići, NIP Agencija 0.0
12 Tar 0.0
13 Košutići, Cangarela 0.0
14 Bale 0.0
15 Novigrad, dvorana 0.0
16 Susak 0.0
17 Umag, centar 0.0
18 Jadranovo 0.0
19 Rijeka, Drenova 0.0
20 Brzac 0.0

Najjači vjetar (m/s)
1 Labin, Fortica 6.1
2 Grožnjan, Biloslavi 4.8
3 Novigrad, dvorana 3.9
4 Trst, Industrijska zona 3.9
5 Pula, Borik 3.5
6 Vrh Martinšćice 3.4
7 Montižana 3.4
8 Peroj, Portić 3.3
9 Loznati 3.1
10 Kukuljanovo 3.1
11 Umag, centar 3.1
12 Černehi, Smještaj Ivančić 2.8
13 Njivice 2.8
14 Poreč, Lučka uprava 2.5
15 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 2.5
16 Košutići, Cangarela 2.5
17 Marčana, Pavini 2.2
18 Falalelići 2.0
19 Krk, Lukobran 1.7
20 Belci 1.7