Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature (°C)
1 Platak 2.0
2 Pazin, Kolodvorska 4.5
3 Jarbulišće 4.5
4 Pazin, DHMZ 4.7
5 Brešca 4.9
6 Čepić, Bio Adria 4.9
7 Ponikve 5.1
8 Žminj, Lukovica 5.8
9 Jurani 5.8
10 Livade 6.0
11 Grobnik 6.0
12 Učka, Poklon 6.6
13 Bartići 7.0
14 Žužići, Villa Monika 7.1
15 Bičići, NIP Agencija 7.1
16 Černehi, Smještaj Ivančić 7.5
17 Košutići, Cangarela 7.6
18 Labin, Kazakape 7.8
19 Bale 8.0
20 Kukuljanovo 8.2

Maksimalne temperature (°C)
1 Pomer, Funtana 25.5
2 Peroj, Portić 23.6
3 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 23.5
4 Barbariga, Betiga 23.3
5 Brijuni 23.3
6 Medulin 23.0
7 Kokuletovica 23.0
8 Premantura, Bibanet 23.0
9 Livade 22.9
10 Poreč, Veleučilište 22.9
11 Rt Kamenjak 22.8
12 Monte Kope 22.6
13 Mali Lošinj 22.5
14 Barban 22.3
15 Senj 22.3
16 Rakalj 22.3
17 Lazi 22.3
18 Umag, Lučka uprava 22.2
19 Cres 22.0
20 Rab 22.0


Količine oborina (mm)
1 Belci 16.5
2 Umag, Rožac 16.3
3 Pazin, Kolodvorska 13.4
4 Poreč, Veleučilište 13.0
5 Žminj, Lukovica 12.4
6 Jurazini 11.9
7 Kosi 11.9
8 Košutići, Cangarela 11.4
9 Matulji 10.3
10 Černehi, Smještaj Ivančić 9.8
11 Grobnik 9.7
12 Žužići, Villa Monika 8.9
13 Jurani 8.9
14 Jarbulišće 8.3
15 Montižana 7.9
16 Ročko Polje 7.8
17 Bale 7.7
18 Mekiši kod Vižinade 7.7
19 Peroj 7.2
20 Štinjan 6.9

Najjači vjetar (m/s)
1 Labin, Fortica 20.0
2 Marčana, Pavini 19.1
3 Peroj, Portić 16.2
4 Loznati 12.5
5 Krk, Lukobran 11.4
6 Poreč, Lučka uprava 11.1
7 Krk 10.7
8 Brešca 10.6
9 Barbariga, Betiga 10.4
10 Ponikve 10.3
11 Baška 10.3
12 Medulin 9.8
13 Žužići, Villa Monika 9.0
14 Vrh Martinšćice 9.0
15 Umag, Lučka uprava 8.9
16 Grobnik 8.7
17 Jarbulišće 8.6
18 Jurazini 8.4
19 Ročko Polje 8.2
20 Labin, Ripenda Vicani 8.1