Tablični prikaz podataka

Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.


Postaja Sat Temp. Vlaga Vjetar (m/s) Udari Kiša
Sjeverna Istra
Buzet, Goričica 21:30 20.3 78 0.0
Černehi, Smještaj Ivančić 21:40 17.9 78 0.0 0.0 3.7
Grožnjan, Biloslavi 21:40 20.8 71 0.0 0.0
Lazi 21:25 20.5 75 0.0 0.0 0.0
Livade 21:40 21.9 75 0.0 0.0 0.0
Lupoglav 21:35 21.3 64 0.0 0.0
Ročko Polje 21:25 20.4 70 0.0 0.0 0.0
Učka, tunel zapad 21:40 21.3 71 0.0 0.0
Središnja Istra
Agro Belci 21:35 18.9 98 0.0 0.0 8.3
Draguzeti 21:40 20.5 74 0.0 0.6 0.0
Jarbulišće 21:35 16.5 89 0.0 0.0 6.7
Jurani 21:40 16.9 89 0.0 0.0 19.2
Kanfanar, Okreti 21:35 20.5 70 0.0 0.0 0.0
Mekiši kod Vižinade 21:40 20.4 67 0.0 0.0 0.0
Pazin, DHMZ 21:00 18.3 92 0.8
Pazin, Kolodvorska 21:35 17.1 88 0.4 27.6
Špinovci, Agroturizam Tikel 21:40 21.3 74 0.0 0.0 0.3
Žminj, Lukovica 21:40 18.6 81 0.0 0.0 4.6
Žužići, Villa Monika 21:40 19.3 78 0.0 0.0
Zapadna Istra
Baderna, Bonaci 21:35 21.2 72 NNE 0.9 1.0 0.0
Buje, Kršete 21:35 22.5 26 0.0 0.0 0.0
Medaki 21:35 21.5 68 SE 1.0 2.7 0.0
Palud, ornitološki rezervat 21:40 21.3 77 0.0 0.1 0.0
Poreč, Lučka uprava 21:40 25.9 71 0.0 0.0 0.0
Poreč, Veleučilište 21:40 23.2 65 0.0 0.0 0.0
Poreč, Vranići 21:40 22.9 66 E 1.5 2.1 0.0
Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 21:40 24.5 64 E 1.1 2.2 0.0
Umag, Gornji Picudo 21:35 22.3 72 0.0
Umag, Lučka uprava 21:40 24.5 70 NW 3.6 4.3 0.0
Umag, Rožac 21:40 23.6 75 0.0 0.0 1.0
Višnjan 21:30 21.4 69 0.0
Zambratija 21:00 24.0 65 0.0
Južna Istra
Barbariga, Betiga 21:40 22.2 64 0.0 0.0 0.0
Bičići, NIP Agencija 21:40 19.2 72 0.0 0.0 0.0
Brijuni 21:40 23.7 66 0.0 0.0 0.0
Marčana 21:40 22.4 70 0.0 0.0 0.0
Marčana, Pavini 21:35 21.1 74 0.0 0.0 2.6
Medulin 21:40 25.2 59 0.0 0.0 0.0
Monte Kope 21:00 24.5 58 3.5
Peroj 21:40 24.6 71 2.7 0.0
Peroj, Portić 21:35 22.6 68 0.0 3.1 0.0
Pomer, Funtana 21:40 23.9 67 0.0 0.0 12.4
Porer 21:00 25.7 54 4.5
Pula, aerodrom 21:00 23.0 69 1.0
Pula, Borik 21:40 23.7 65 0.0 0.0 0.0
Pula, Rojc 21:05 25.0 65
Pula, Stancija Peličeti 21:35 21.3 75 0.0 0.7 0.0
Pula, Stoja 2 21:40 25.1 59 0.0 3.0 0.0
Rt Kamenjak 21:40 24.3 61 0.0 0.0
Vodnjan, jug 21:35 21.9 70 0.0 0.0
Istočna Istra
Brešca 21:40 18.9 82 0.0 0.0 0.5
Brseč 21:00 21.0 71 0.0 0.0
Čepić, Bio Adria 21:40 19.8 90 0.0
Jurazini 21:40 20.3 74 0.9 2.1
Labin, Fortica 21:40 21.9 72 0.0 3.1 2.0
Labin, Kazakape 21:40 20.3 73 0.0 0.0 2.6
Labin, Ripenda Vicani 21:40 19.9 73 0.0 0.0 1.5
Matulji 21:40 20.8 72 0.0 0.0
Opatija, DHMZ 21:00 23.7 65 0.1
Poljane 21:00 20.0 71 NNE 1.7 1.7
Učka, Poklon 21:40 16.4 83 0.0
Učka, tunel istok 21:35 17.6 82 0.0 0.0
Kvarner i otoci
Baška 21:35 23.9 66 WNW 0.4 1.3 0.0
Cres 21:00 25.0 59
Crikvenica 21:00 22.7 68 1.0
Crikvenica, Žimider 20:50 22.0 79 4.8
Grobnik 21:00 21.0 71 0.0 0.8 0.2
Hreljin 21:35 19.8 71 NNW 3.1 4.1 0.0
Krk 21:40 25.2 64 SW 1.6 3.6 0.0
Krk, Lukobran 21:40 26.0 70 0.0 0.0 0.0
Kukuljanovo 21:35 21.3 70 SE 0.7 1.5 0.0
Loznati 21:40 21.3 68 0.0 0.0 0.0
Mali Lošinj 21:00 25.5 53 3.0
Malinska 21:00 24.2 58 1.2
Njivice 20:55 23.0 72 N 1.4 1.7
Rab 21:00 25.2 62 2.7
Rijeka, aerodrom 21:00 24.0 65 3.1
Rijeka, Kozala 21:00 23.3 61 3.3
Senj 21:00 25.0 54 4.6
Vrh Martinšćice 21:05 24.0 61 ENE 2.0 3.4 0.0
Gorski kotar i Lika
Gospić 21:00 20.5 48 1.6
Ogulin, DHMZ 21:00 18.3 84 1.2
Parg 21:00 14.2 95 1.5
Plitvička jezera 21:00 17.9 81 0.0
Zavižan 21:00 12.7 62 4.5
Slovenija
Babno polje 21:30 14.0 95 2.6
Ilirska Bistrica 21:00 17.7 93 E 0.8 2.0 9.4
Koper, Kapitanija 21:00 25.6 62 S 1.3 2.3 0.0
Koper, luka 21:00 24.3 61 N 0.5 1.5 0.0
Portorož, aerodrom 21:30 23.5 69 SE 1.3 2.2 0.0
Italija