Ledeni pokrov na polovima

U posljednje vrijeme puno pažnje poklanja se stanju sa ledom na polovima, a u skladu s time prenosimo sljedeće materijale. Na dnu stranice pogledajte objašnjenje svakog pojedinog grafa.


KRETANJE POVRŠINE LEDA: SJEVERNI I JUŽNI POL

OPSEG U ODNOSU NA PROSJEK: SJEVERNI I JUŽNI POL

Prvi set karata (grafički prikaz) prikazuje kretanje površine leda posljednjih 5 mjeseci u odnosu na prosjek. Prosjek je označen debelom sivom linijom, trenutno stanje leda označeno je plavom linijom, dok zelena isprekidana linija označava kretanje leda 2007. godine (radi usporedbe). Desni graf prikazuje stanje na sjevernom, a lijevi stanje na južnom polu.

Drugi set karata prikazuje trenutno stanje ledenog pola (dobiveno satelitskim mjerenjem), dok je prosjek označen narančastom linijom (median). Ove su informacije i grafovi preuzeti sa Nacionalnog centra za snijeg i led (NSIDC). Lijevo je pogled na sjeverni pol, a desno na južni pol.