Smjer i visina valova

Prognozu značajne visine i srednjeg smjera valova izrađuje Državni Hidrometeorološki zavod prema podacima numeričkog modela ECMWF. Prognoza je dostupna za idućih 5 dana u intervalima po 6 sati.