Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Ivoli -8.9
2 Pazin, Kolodvorska -8.7
3 Učka, Vojak -8.2
4 Buzet, Sveti Ivan -8.1
5 Stara Pošta -8.0
6 Jarbulišće -8.0
7 Čepić, Bio Adria -7.9
8 Pazin, DHMZ -7.6
9 Ponikve -7.5
10 Žminj, Lukovica -7.4
11 Učka, Poklon -7.1
12 Brešca -6.7
13 Jurani -6.6
14 Buzet, Goričica -6.6
15 Livade -6.6
16 Učka, tunel istok -6.4
17 Žužići, agro -6.1
18 Černehi, Smještaj Ivančić -5.7
19 Žužići, Villa Monika -5.2
20 Medaki -5.2

Maksimalne temperature
1 Brijuni 9.1
2 Krk 8.6
3 Pula, Stoja 2 8.4
4 Pomer, Funtana 8.4
5 Pula, Veli Vrh 8.3
6 Peroj, Portić 8.3
7 Porer 8.2
8 Pula, Stancija Peličeti 8.1
9 Medulin 8.1
10 Pula, Stoja 8.0
11 Rab 8.0
12 Pula, Borik 7.9
13 Cres 7.9
14 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 7.9
15 Crikvenica 7.8
16 Poreč, luka 7.7
17 Umag, Gornji Picudo 7.6
18 Umag, Nazorova 7.6
19 Rt Kamenjak 7.6
20 Umag, Lučka uprava 7.6


Količine oborina
1 Pazin, Kolodvorska 0.0
2 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 0.0
3 Peroj, Portić 0.0
4 Buje, Kršete 0.0
5 Vrh Martinščice 0.0
6 Veli Mlun 0.0
7 Pula, Borik 0.0
8 Ivoli 0.0
9 Jurazini 0.0
10 Baderna, Bonaci 0.0
11 Rt Kamenjak 0.0
12 Krk 0.0
13 Labin, Fortica 0.0
14 Hreljin 0.0
15 Špinovci, Agroturizam Tikel 0.0
16 Novigrad, Lučka uprava 0.0
17 Marčana 0.0
18 Umag, Nazorova 0.0
19 Medulin 0.0
20 Čepić, Bio Adria 0.0

Najjači vjetar
1 Umag, Lučka uprava 14.1
2 Hreljin 8.2
3 Motovun, Casa Rossa 7.3
4 Labin, Fortica 6.7
5 Nova Vas 6.1
6 Pula, Stoja 2 6.0
7 Pula, Stoja 5.7
8 Loznati 5.2
9 Pula, Veli Vrh 5.2
10 Kukuljanovo 5.1
11 Poreč, luka 5.0
12 Krk 4.9
13 Moscenicka Draga 4.9
14 Vodnjan, jug 4.7
15 Buje, Kršete 4.5
16 Brijuni 4.5
17 Žminj, Rudan 4.5
18 Umag, Nazorova 4.3
19 Pula, Borik 4.3
20 Kanfanar, Okreti 4.1