Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Učka, Vojak 0.3
2 Ivoli 5.2
3 Učka, Poklon 6.1
4 Brešca 6.1
5 Stara Pošta 6.4
6 Buzet, Sveti Ivan 6.5
7 Pazin, DHMZ 6.7
8 Hreljin 6.8
9 Jarbulišće 7.0
10 Žužići, agro 7.6
11 Livade 7.6
12 Učka, tunel istok 7.6
13 Kukuljanovo 7.8
14 Buzet, Goričica 7.9
15 Žminj, Krničari 8.0
16 Černehi, Smještaj Ivančić 8.3
17 Ponikve 8.5
18 Čepić, Bio Adria 8.7
19 Učka, tunel zapad 8.9
20 Žužići, Villa Monika 8.9

Maksimalne temperature
1 Umag, Lučka uprava 19.7
2 Umag, Nazorova 19.6
3 Novigrad, Lučka uprava 19.1
4 Umag, Rožac 18.7
5 Dajla 18.6
6 Porer 18.5
7 Baška, Dol 18.3
8 Baška 18.1
9 Rab 17.8
10 Pula, Stoja 17.8
11 Poreč, Vranići 17.7
12 Crikvenica, Žimider 17.7
13 Krk, Lukobran 17.7
14 Vrh Martinščice 17.7
15 Rijeka, Pomorski fakultet 17.7
16 Medulin 17.6
17 Nova Vas 17.6
18 Senj 17.5
19 Cres 17.5
20 Crikvenica 17.5


Količine oborina
1 Crikvenica, Žimider 1.0
2 Kanfanar, Okreti 0.5
3 Umag, Rožac 0.5
4 Brijuni 0.5
5 Špinovci, Agroturizam Tikel 0.3
6 Labin, Fortica 0.3
7 Buzet, Sveti Donat 0.0
8 Krk, Lukobran 0.0
9 Novigrad, Lučka uprava 0.0
10 Jurazini 0.0
11 Krk 0.0
12 Katun Lindarski 0.0
13 Pazin, Kolodvorska 0.0
14 Ivoli 0.0
15 Umag, Lučka uprava 0.0
16 Umag, Nazorova 0.0
17 Vodnjan, sjever 0.0
18 Pula, Borik 0.0
19 Hreljin 0.0
20 Učka, tunel istok 0.0

Najjači vjetar
1 Labin, Fortica 28.3
2 Učka, tunel zapad 17.7
3 Krk 15.8
4 Baška 15.2
5 Jurazini 15.2
6 Pula, Veli Vrh 15.1
7 Pula, Stoja 2 14.9
8 Veli Mlun 14.7
9 Krk, Lukobran 13.6
10 Loznati 13.6
11 Vrh Martinščice 13.5
12 Kukuljanovo 13.4
13 Hreljin 13.4
14 Umag, Lučka uprava 13.3
15 Černehi, Smještaj Ivančić 13.3
16 Rijeka, Građevinski fakultet 12.6
17 Žminj, Rudan 12.4
18 Vodnjan, jug 12.1
19 Pula, Borik 12.0
20 Ponikve 11.9