Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Ivoli 13.9
2 Buzet, Sveti Ivan 15.2
3 Pazin, Kolodvorska 15.3
4 Stara Pošta 15.4
5 Učka, Vojak 15.6
6 Pazin, DHMZ 15.9
7 Livade 16.5
8 Buzet, Goričica 16.6
9 Učka, tunel istok 17.0
10 Brešca 17.5
11 Učka, Poklon 17.8
12 Ponikve 18.3
13 Lanišće 18.6
14 Dajla 18.6
15 Čepić, Bio Adria 19.3
16 Medaki 19.4
17 Černehi, Smještaj Ivančić 19.5
18 Žminj, Krničari 19.6
19 Matulji 19.8
20 Žužići, agro 19.9

Maksimalne temperature
1 Brijuni 33.8
2 Poreč, Vranići 32.8
3 Pula, Vidikovac 32.7
4 Pula, Borik 32.6
5 Pomer, Funtana 32.6
6 Peroj, Portić 32.5
7 Umag, Nazorova 32.4
8 Njivice 32.4
9 Krk 32.4
10 Pula, Veli Vrh 32.3
11 Dajla 32.3
12 Cres 32.0
13 Crikvenica, Žimider 32.0
14 Pula, Stancija Peličeti 31.9
15 Buje, Kršete 31.9
16 Buzet, Sveti Ivan 31.9
17 Poreč, luka 31.8
18 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 31.7
19 Rakalj 31.6
20 Moscenicka Draga 31.6


Količine oborina
1 Rijeka, Pomorski fakultet 0.0
2 Crikvenica, Žimider 0.0
3 Stara Pošta 0.0
4 Selce 0.0
5 Zamask 0.0
6 Černehi, Smještaj Ivančić 0.0
7 Zambratija 0.0
8 Žminj, Krničari 0.0
9 Pula, Stoja 0.0
10 Peroj 0.0
11 Grobnik, Cernik 0.0
12 Pomer, Funtana 0.0
13 Stari Pazin 0.0
14 Rijeka, Građevinski fakultet 0.0
15 Učka, tunel zapad 0.0
16 Vodnjan 0.0
17 Barbariga, Betiga 0.0
18 Loznati 0.0
19 Matulji 0.0
20 Žužići, agro 0.0

Najjači vjetar
1 Rijeka, Građevinski fakultet 14.9
2 Pula, Stoja 2 13.1
3 Pula, Veli Vrh 13.0
4 Krk, Lukobran 11.4
5 Vodnjan, jug 11.2
6 Vrh Martinščice 11.2
7 Baška 11.2
8 Krk 10.8
9 Grobnik, Cernik 10.8
10 Rijeka, Pomorski fakultet 10.4
11 Učka, tunel zapad 10.3
12 Pula, Borik 9.7
13 Hreljin 9.3
14 Ponikve 9.2
15 Vodnjan, sjever 9.1
16 Selce 9.0
17 Katun Lindarski 9.0
18 Jurazini 8.9
19 Medaki 8.8
20 Baderna, Bonaci 8.7