Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Ivoli 11.8
2 Pazin, Kolodvorska 12.9
3 Stara Pošta 13.3
4 Pazin, DHMZ 13.4
5 Buzet, Sveti Ivan 13.6
6 Učka, tunel istok 14.2
7 Medaki 14.2
8 Flengi 14.2
9 Livade 14.4
10 Baderna, Bonaci 14.9
11 Žminj, Krničari 15.1
12 Žužići, agro 15.2
13 Učka, Poklon 15.6
14 Buzet, Majcani 15.8
15 Buje, Kršete 16.3
16 Dajla 16.4
17 Barbariga, Betiga 16.4
18 Brešca 16.6
19 Stari Pazin 16.6
20 Lanišće 16.8

Maksimalne temperature
1 Rab 26.2
2 Baška, Dol 26.2
3 Baška 26.0
4 Krk, Lukobran 25.6
5 Rijeka, Pomorski fakultet 25.4
6 Rijeka, aerodrom 25.0
7 Opatija, DHMZ 25.0
8 Crikvenica 24.5
9 Krk 24.5
10 Senj 24.4
11 Porer 24.3
12 Medulin 23.9
13 Rijeka, Kozala 23.9
14 Cres 23.8
15 Veli Mlun 23.8
16 Rt Kamenjak 23.7
17 Njivice 23.7
18 Crikvenica, Žimider 23.7
19 Novigrad, Lučka uprava 23.6
20 Pula, Stoja 23.6


Količine oborina
1 Pazin, Kolodvorska 0.2
2 Dajla 0.0
3 Žminj, Krničari 0.0
4 Kukuljanovo 0.0
5 Buzet, Majcani 0.0
6 Poljane 0.0
7 Labin, Ripenda Vicani 0.0
8 Rijeka, Građevinski fakultet 0.0
9 Rijeka, Pomorski fakultet 0.0
10 Učka, tunel zapad 0.0
11 Rakalj 0.0
12 Pomer, Funtana 0.0
13 Grobnik, Cernik 0.0
14 Žužići, agro 0.0
15 Stari Pazin 0.0
16 Pula, Stancija Peličeti 0.0
17 Baška 0.0
18 Loznati 0.0
19 Barbariga, Betiga 0.0
20 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 0.0

Najjači vjetar
1 Poreč, Vranići 19.4
2 Buzet, Goričica 16.1
3 Rijeka, Građevinski fakultet 11.3
4 Učka, tunel zapad 10.9
5 Baška 10.7
6 Grobnik, Cernik 10.4
7 Hreljin 10.3
8 Baška, Dol 9.9
9 Krk 8.9
10 Kukuljanovo 8.7
11 Loznati 6.7
12 Pula, Veli Vrh 6.7
13 Krk, Lukobran 6.7
14 Marčana 6.2
15 Pula, Stoja 2 5.9
16 Lupoglav 5.9
17 Rijeka, Pomorski fakultet 5.9
18 Veli Mlun 5.6
19 Vodnjan, sjever 5.4
20 Njivice 5.0