Pregled dnevnih ekstrema

Minimalne temperature
1 Lanišće 7.8
2 Muntrilj, agro 8.0
3 Žminj, Krničari 8.0
4 Pazin, Kolodvorska 9.0
5 Buzet, Sveti Ivan 9.2
6 Žužići, agro 9.4
7 Cerovlje 9.6
8 Pazin, DHMZ 9.6
9 Buzet, Goričica 10.1
10 Stara Pošta 10.1
11 Žminj, Lukovica 10.6
12 Livade 10.6
13 Učka, tunel istok 10.8
14 Flengi 11.3
15 Brešca 11.5
16 Učka, Vojak 11.6
17 Umag, Nazorova 11.7
18 Baderna, Bonaci 11.9
19 Pula, aerodrom 12.0
20 Labin, Kazakape 12.1
Maksimalne temperature
1 Crikvenica, Žimider 30.3
2 Rovinj, Valbruna 28.9
3 Mali Lošinj 28.7
4 Cres 28.6
5 Marčana 28.5
6 Vrh 28.4
7 Livade 28.4
8 Buzet, Sveti Ivan 28.4
9 Brijuni 28.3
10 Pula, Vidikovac 28.2
11 Rab 28.1
12 Žminj, Lukovica 27.9
13 Poreč, Vranići 27.8
14 Buzet, Sveti Donat 27.6
15 Rakalj 27.6
16 Flengi 27.6
17 Selce 27.5
18 Senj 27.5
19 Katun Lindarski 27.4
20 Baška, Dol 27.4


Količine oborina
1 Čepić, Bio Adria 41.9
2 Rovinj, Valbruna 0.0
3 Kanfanar 0.0
4 Umag, Tribje 0.0
5 Lupoglav 0.0
6 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 0.0
7 Selce 0.0
8 Zamask 0.0
9 Lanišće 0.0
10 Muntrilj, agro 0.0
11 Umag, Rožac 0.0
12 Buje, Kršete 0.0
13 Vrh 0.0
14 Grobnik, Cernik 0.0
15 Veli Mlun 0.0
16 Baška, Dol 0.0
17 Baderna, Bonaci 0.0
18 Vodnjan 0.0
19 Barbariga, Betiga 0.0
20 Krk 0.0
Najjači vjetar
1 Čepić, Bio Adria 11.4
2 Brešca 10.1
3 Oprtalj, Ravnica 10.0
4 Baderna, Bonaci 9.2
5 Pula, Stoja 9.2
6 Porat 9.0
7 Katun Lindarski 8.7
8 Pula, Stancija Peličeti 8.4
9 Muntrilj, agro 8.3
10 Žminj, Rudan 8.1
11 Buzet, Sveti Ivan 8.1
12 Marčana 8.1
13 Lupoglav 8.0
14 Barbariga, Betiga 7.9
15 Veli Mlun 7.7
16 Vodnjan, sjever 7.6
17 Višnjan 7.5
18 Žminj, Krničari 7.4
19 Kanfanar 7.3
20 Buje, Kršete 7.3

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.