Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Platak -10.1
2 Buzet, Sveti Ivan -6.1
3 Ivoli -5.2
4 Stara Pošta -4.4
5 Livade -4.4
6 Čepić, Bio Adria -4.4
7 Cerovlje -4.1
8 Brešca -4.1
9 Buzet, Goričica -3.8
10 Pazin, DHMZ -3.6
11 Viškovo, Kosi -3.5
12 Grobnik, Cernik -2.5
13 Buzet, Majcani -2.4
14 Mavrinci -2.2
15 Matulji -2.1
16 Žminj, Krničari -1.9
17 Učka, tunel istok -1.7
18 Umag, Nazorova -1.4
19 Malinska -1.1
20 Njivice -0.7
Maksimalne temperature
1 Rab 13.4
2 Umag, Gornji Picudo 10.7
3 Višnjan 10.3
4 Medulin 10.3
5 Vrh 10.1
6 Pula, Stancija Peličeti 10.1
7 Rovinj, Valbruna 10.0
8 Pula, aerodrom 10.0
9 Porer 10.0
10 Monte Kope 10.0
11 Baderna, Bonaci 9.9
12 Katun Lindarski 9.9
13 Kanfanar, Okreti 9.9
14 Muntrilj, agro 9.9
15 Umag, Lučka uprava 9.9
16 Pula, Sponzina 9.9
17 Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 9.9
18 Žužići, agro 9.8
19 Barban 9.8
20 Poreč, Vranići 9.8


Količine oborina
1 Baderna, Bonaci 0.0
2 Umag, Gornji Picudo 0.0
3 Kostrena, Doričići 0.0
4 Rovinj, Valbruna 0.0
5 Brseč 0.0
6 Labin, Kazakape 0.0
7 Cerovlje 0.0
8 Žužići, agro 0.0
9 Porat 0.0
10 Rijeka, Pomorski fakultet 0.0
11 Novigrad, Lučka uprava 0.0
12 Kanfanar, Okreti 0.0
13 Vrh 0.0
14 Brešca 0.0
15 Krk, Lukobran 0.0
16 Muntrilj, agro 0.0
17 Matulji 0.0
18 Stara Pošta 0.0
19 Umag, Lučka uprava 0.0
20 Poljane 0.0
Najjači vjetar
1 Vodnjan, sjever 27.3
2 Učka, tunel istok 19.1
3 Stara Pošta 8.4
4 Rijeka, Građevinski fakultet 7.7
5 Cres 6.7
6 Krk 5.9
7 Viškovo, Kosi 5.5
8 Rijeka, Pomorski fakultet 5.4
9 Brešca 5.1
10 Poreč, luka 5.0
11 Grožnjan, Biloslavi 4.9
12 Pula, Stancija Peličeti 4.8
13 Barbariga, Betiga 4.7
14 Brtonigla 4.4
15 Belaj 4.2
16 Učka, tunel zapad 4.1
17 Vrh 4.0
18 Katun Lindarski 3.9
19 Mavrinci 3.6
20 Pula, Vidikovac 3.6