Pregled dnevnih ekstrema

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.


Minimalne temperature
1 Lanišće 1.8
2 Učka, Vojak 2.9
3 Stara Pošta 3.4
4 Žminj, Krničari 3.6
5 Učka, Poklon 3.6
6 Brešca 3.9
7 Buzet, Sveti Ivan 3.9
8 Cerovlje 4.1
9 Učka, tunel istok 4.1
10 Ivoli 4.2
11 Pazin, Kolodvorska 4.5
12 Buzet, Goričica 4.9
13 Pazin, DHMZ 5.0
14 Labin, Kazakape 5.4
15 Muntrilj, agro 5.5
16 Buzet, Majcani 5.6
17 Čepić, Bio Adria 5.6
18 Livade 5.9
19 Kukuljanovo 6.1
20 Umag, Gornji Picudo 6.1

Maksimalne temperature
1 Porer 14.2
2 Baška, Dol 13.9
3 Senj 13.9
4 Porat 13.5
5 Rab 13.2
6 Krk 13.2
7 Krk, Lukobran 12.9
8 Malinska 12.8
9 Rovinj, Sveti Ivan na Pučini 12.8
10 Rt Kamenjak 12.6
11 Pula, Vidikovac 12.4
12 Vrh Martinščice 12.4
13 Kostrena, Doričići 12.3
14 Poreč, luka 12.2
15 Peroj 12.1
16 Crikvenica 12.0
17 Moscenicka Draga 11.9
18 Monte Kope 11.9
19 Crikvenica, Žimider 11.7
20 Pula, Borik 11.7


Količine oborina
1 Kukuljanovo 0.2
2 Labin, Kazakape 0.0
3 Žminj, Krničari 0.0
4 Baderna, Bonaci 0.0
5 Brešca 0.0
6 Livade 0.0
7 Pula, Rojc 0.0
8 Cerovlje 0.0
9 Žminj, Rudan 0.0
10 Flengi 0.0
11 Vrh Martinščice 0.0
12 Stari Pazin 0.0
13 Stara Pošta 0.0
14 Rijeka, Građevinski fakultet 0.0
15 Medulin 0.0
16 Umag, Lučka uprava 0.0
17 Kostrena, Doričići 0.0
18 Rovinj, Valbruna 0.0
19 Rt Kamenjak 0.0
20 Pula, Stoja 0.0

Najjači vjetar
1 Pula, Stoja 27.1
2 Moscenicka Draga 4.5
3 Rijeka, Građevinski fakultet 4.5
4 Vrh Martinščice 4.4
5 Kostrena, Doričići 4.4
6 Zamask 4.2
7 Oprtalj, Ravnica 3.9
8 Umag, Lučka uprava 3.6
9 Žminj, Rudan 3.3
10 Učka, tunel zapad 3.3
11 Stari Pazin 3.1
12 Peroj 3.1
13 Medaki 3.0
14 Lupoglav 3.0
15 Krk 2.9
16 Vodnjan, jug 2.8
17 Poreč, luka 2.8
18 Crikvenica, Žimider 2.8
19 Grobnik, Cernik 2.7
20 Kukuljanovo 2.6