Pregled dnevnih ekstrema

Minimalne temperature
1 Lanišće 5.5
2 Stara Pošta 5.8
3 Pazin, Kolodvorska 6.1
4 Žminj, Krničari 6.5
5 Muntrilj, agro 6.7
6 Pazin, DHMZ 6.8
7 Cerovlje 6.9
8 Brešca 6.9
9 Buzet, Sveti Ivan 7.1
10 Učka, Vojak 7.4
11 Buzet, Goričica 7.8
12 Učka, tunel istok 7.8
13 Žužići, agro 8.4
14 Žminj, Lukovica 8.6
15 Buzet, Majcani 8.7
16 Kukuljanovo 9.3
17 Viškovo, Kosi 9.3
18 Matulji 9.7
19 Čepić, Bio Adria 9.8
20 Oprtalj, Ravnica 9.9
Maksimalne temperature
1 Porer 19.9
2 Kostrena, Doričići 19.5
3 Peroj 19.4
4 Poreč, Vranići 19.4
5 Pula, Borik 19.3
6 Fažana 19.2
7 Rovinj, Sveti Ivan na Pučini 18.9
8 Barbariga, Betiga 18.9
9 Poreč, luka 18.6
10 Rt Kamenjak 18.6
11 Baderna, Bonaci 18.5
12 Baška, Dol 18.4
13 Pula, Vidikovac 18.4
14 Pula, Stoja 18.3
15 Marčana 18.2
16 Umag, Rožac 18.1
17 Krk 18.1
18 Rovinj, Valbruna 18.1
19 Mali Lošinj 18.1
20 Barban 18.1


Količine oborina
1 Čepić, Bio Adria 0.3
2 Moscenicka Draga 0.2
3 Selce 0.0
4 Labin, Ripenda Vicani 0.0
5 Veli Mlun 0.0
6 Cres 0.0
7 Umag, Rožac 0.0
8 Lupoglav 0.0
9 Peroj 0.0
10 Zamask 0.0
11 Krk 0.0
12 Rovinj, Valbruna 0.0
13 Buje, Kršete 0.0
14 Vrh 0.0
15 Grobnik, Cernik 0.0
16 Muntrilj, agro 0.0
17 Baderna, Bonaci 0.0
18 Barbariga, Betiga 0.0
19 Vodnjan 0.0
20 Umag, Nazorova 0.0
Najjači vjetar
1 Vrh 11.9
2 Barban 5.6
3 Učka, tunel zapad 5.0
4 Umag, Lučka uprava 4.7
5 Oprtalj, Ravnica 4.6
6 Poreč, luka 4.5
7 Rijeka, Građevinski fakultet 4.5
8 Kostrena, Doričići 4.4
9 Višnjan 4.0
10 Grobnik, Cernik 3.6
11 Krk 3.3
12 Rt Kamenjak 3.3
13 Novigrad, Lučka uprava 3.2
14 Umag, Tribje 3.2
15 Dajla 3.2
16 Peroj 3.1
17 Kukuljanovo 3.1
18 Viškovo, Kosi 3.1
19 Umag, Nazorova 2.8
20 Lupoglav 2.7

Prikaz 20 lokacija u Istri i Kvarneru poredanih s obzirom na minimalne dnevne temperature, maksimalne dnevne temperature, najveće količine kiše i maksimalne brzine vjetra.