DHMZ: Prema klimatološkoj analizi i travanj je bio topliji od prosjeka!

Objavljeno: 14. svibnja 2017. u 10:34h

Travanj 2017. godine obilježile su srednje mjesečne temperature zraka više od višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) izuzevši Daruvar gdje je srednja mjesečna temperatura zraka bila neznatno ispod prosjeka. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0,1 °C (Daruvar) do 1,9 °C (Parg).


Odstupanja apsolutne maksimalne temperature zraka za travanj 2017. bila su uglavnom viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.), a nalazila su se u rasponu od -1,6 °C (Osijek) do 4,2 °C (Rijeka). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u travnju 2017. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za travanj 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (dio sjeverozapadne i središnje Hrvatske, sjeverni Jadran, te dio srednjeg i južnog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Analiza količina oborine za travanj 2017. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine na većini analiziranih postaja bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za travanj 2017. nalaze u rasponu od 44% višegodišnjeg prosjeka na postaji Bjelovar (28,2 mm) do 165% tog prosjeka u Zadru (98,7 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za travanj 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (dio sjeverne i središnje Hrvatske te šire područje Splita), vrlo kišno (šire područje Zadra) i normalno (preostali dio Hrvatske). (DHMZ).

Komentiraj

Povezane vijesti